fbpx

Wprowadzenie

Przedstawiony poniżej “Regulamin Bezpłatnej Konsultacji”, zwany dalej “Regulaminem” określa sposoby, metody i okoliczności, w których Użytkownicy korzystające z formularzy kontaktowych znajdujących się na stronach i podstronach www.stereomatic.pl, mogą uzyskać odpowiedzi na pytania w zakresie określonych na niniejszej stronie.

A. Użyte definicje na stronie Regulaminu: 

Dla porządku Regulaminu wprowadza się następujące definicje:

 1. Użytkownik – każda osoba, która skorzysta z “Formularza kontaktowego Stereomatic” w obszarze ujętym w niniejszym Regulaminie
 2. Formularz kontaktowy – miejsce znajdujące się na stronie lub wszelkich podstronach www.streomatic.pl, w którym Użytkownicy strony internetowej www.stereomatic.pl zamieszczą informacje i dane (w tym kontaktowe), które są konieczne do wykonania usługi bezpłatnej konsultacji

B. Jak Użytkownik może korzystać z “Formularza kontaktowego Stereomatic”

 1. Skorzystanie z Formularza kontaktowego nie wymaga logowania, ani zakładania konta, ani rejestracji, a dostęp do niego jest całkowicie bezpłatny
 2. Dostęp do Formularza kontaktowego nie jest ograniczony w żaden sposób (także czasowy) i może skorzystać z niego każdy Użytkownik, którego zapytanie będzie dotyczyło działalności Stereomatic
 3. Wyjątek stanowią sprawy niezwiązane z działalnością Stereomatic np. wysyłania różnego rodzaju ofert, propozycji współpracy, skarg, wniosków itp., które będą kierowane z wykorzystaniem Formularza kontaktowego będą ignorowane i Użytkownik nie otrzyma na nie odpowiedzi.

C. Zobowiązania Użytkownika i Stereomatic w ramach Bezpłatnej Konsultacji

W celu skorzystania z Formularza kontaktowego Stereomatic Użytkownik dokonuje następujących czynności:

 1. wypełnia Formularz kontaktowy podając następujące informacje: e-mail, numer telefonu, temat i opis rozmowy
 2. potwierdza zapoznanie się z Regulaminem niniejszym akceptując jego postanowienia
 3. potwierdza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych celem przygotowania oraz przekazania odpowiedzi na zadane pytania oraz na ich dalsze przechowywanie przez Stereomatic do celów archiwizacyjnych i statystycznych
 4. przez naciśnięcie przycisku Wyślij Zapytanie, zawartego w Formularzu kontaktowym, potwierdza chęć kontaktu ze strony Stereomatic
 5. po otrzymaniu przesłanych przez Użytkownika informacji, przed umówieniem Użytkownika na Bezpłatną Konsultację, Stereomatic zastrzega sobie prawo do weryfikacji przesłanych danych
 6. Stereomatic może odmówić udzielenia Konsultacji w przypadku: podawania fałszywych danych osobowych, podszywania się pod inne firmy lub osoby trzecie z wykorzystaniem ich danych typu telefon, e-mail, nazwa firmy itp., a w takim przypadku wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw i dóbr osób trzecich ponosi Użytkownik
 7. Użytkownikowi, który skorzysta z Formularza kontaktowego Stereomatic “Darmowa Konsultacja”, przysługuje jednorazowa nieodpłatna konsultacja telefoniczna lub z wykorzystaniem innych środków komunikacji elektronicznej np. Messenger, WhatsApp, Google Meet, Zoom itd., którą czas Stereomatic określa na 15 minut (słownie: piętnaście minut
 8. W przypadku zapisania się Użytkownika lub innej osoby, która reprezentuje ten sam podmiot i firmę w tej samej lub podobnej sprawie, Stereomatic ma prawo odmówić udzielenia zgody na Bezpłatną Konsultację

D. Odpowiedzialność Stereomatic 

 1. Stereomatic zastrzega, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje, które Użytkownik podejmie w oparciu o informacje uzyskane podczas Bezpłatnej Konsultacji
 2. Stereomatic informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu Użytkownika do formularza kontaktowego, które wynikają z przyczyn technicznych np. problemów teleinformatycznych niezależnych od Stereomatic
 3. Stereomatic informuje, że zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie
 4. W przypadku dokonania zmian te wchodzą w życie w momencie umieszczenia ich treści na stronie internetowej www.stereomatic.pl, w zakładce Regulamin Bezpłatnej Konsultacji
 5. Stereomatic zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia niniejszej usługi bez podania przyczyny
 6. Stereomatic zastrzega sobie każdorazowo prawo do odmowy przeprowadzenia konsultacji bez podawania przyczyny

Obowiązek informacyjny Rodo:

Firma Stereomatic Agency Group S.C. mając na celu spełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw. RODO), informuje iż:

Administratorem danych osobowych są: Damian Haftkiewicz oraz Kamila Watras-Haftkiewicz, prowadzący działalność w formie spółki cywilnej pod nazwą Stereomatic Agency Group S.C., z siedzibą we Wrocławiu (54-129) przy ulicy Bajana 44a/6, identyfikującą się numerem NIP 852-254-58-14, REGON: 320598277, zwani dalej Administratorem.

 1. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z tego też względu Administratorem można się kontaktować za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem ul. Bajana 44a/6 54-129 Wrocław lub e-mailowo hello@stereomatic.pl
 2. Państwa dane będą przetwarzane:
  a) w przypadku podpisania umowy, w celu jej realizacji
  b) oferowania usług lub produktów
  c) współpracy celem świadczenia usług
  d) automatycznego profilowania
 3. Państwa dane mogą być przekazywane:
  a) naszym pracownikom lub współpracownikom w celu wykonywania usług lub swojej pracy na terenie Waszej firmy
  b) podmiotom przetwarzającym Wasze dane, kiedy zostanie to im przez nas zlecone
  c) pozostałym odbiorcom – np. firmom kurierskim, ubezpieczeniowym, kancelarii prawnej, firmie windykacyjnej i innym Stronom trzecim, które mogą żądać przekazania danych na podstawie obowiązujących przepisów
 4. Dane przetwarzane w naszej firmie na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych usług, produktów i ofert przetwarzamy do momentu zgłoszenia sprzeciwu w momencie przetwarzania Państwa danych do tego celu.
 5. Każdorazowo przysługuje Wam prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, poprawiania swoich danych, usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.