fbpx

Obowiązek informacyjny (RODO)

Firma Stereomatic Agency Group S.C. mając na celu spełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw. RODO), informuje iż:

Administratorem danych osobowych są: Damian Haftkiewicz oraz Kamila Watras-Haftkiewicz, prowadzący działalność w formie spółki cywilnej pod nazwą Stereomatic Agency Group S.C., z siedzibą we Wrocławiu (54-129) przy ulicy Bajana 44a/6, identyfikującą się numerem NIP 852-254-58-14, REGON: 320598277, zwani dalej Administratorem.

 1. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z tego też względu Administratorem można się kontaktować za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem ul. Bajana 44a/6 54-129 Wrocław lub e-mailowo hello@stereomatic.pl
 2. Państwa dane będą przetwarzane:
  a) w przypadku podpisania umowy, w celu jej realizacji
  b) oferowania usług lub produktów
  c) współpracy celem świadczenia usług
  d) automatycznego profilowania
 3. Państwa dane mogą być przekazywane:
  a) naszym pracownikom lub współpracownikom w celu wykonywania usług lub swojej pracy na terenie Waszej firmy
  b) podmiotom przetwarzającym Wasze dane, kiedy zostanie to im przez nas zlecone
  c) pozostałym odbiorcom – np. firmom kurierskim, ubezpieczeniowym, kancelarii prawnej, firmie windykacyjnej i innym Stronom trzecim, które mogą żądać przekazania danych na podstawie obowiązujących przepisów
 4. Dane przetwarzane w naszej firmie na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych usług, produktów i ofert przetwarzamy do momentu zgłoszenia sprzeciwu w momencie przetwarzania Państwa danych do tego celu.
 5. Każdorazowo przysługuje Wam prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, poprawiania swoich danych, usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami