fbpx

Event z Okazji
Otwarcia Nowej Inwestycji

Dla firm, które chcą zakomunikować powstanie ich nowej siedziby, fabryki, inwestycji, biura czy oddziału, projektujemy i organizujemy od A do Z działania eventowe, marketingowe, public relations czy wspierające sprzedaż, łącząc je ze strategią danego przedsiębiorstwa.

Zobacz więcej

Event Rozpoczęcia lub Otwarcia Inwestycji
– na czym polega ta usługa?

Zauważyliśmy, że bardzo mało firm łączy np. event związany z wkopaniem kamienia węgielnego pod daną inwestycję czy wydarzenie uświetniające otwarcie inwestycji ze strategią swojej firmy. Niewiele firm potrafi wykorzystać fakt budowy nowej siedziby, fabryki, biura czy oddziału itp., aby dzięki temu wspierać cele biznesowe swojego przedsiębiorstwa.

Dlatego stworzyliśmy usługę, która całościowo wspiera proces powstawania danej inwestycji i jej finalne otwarcie, która składa się z następujących elementów:

 • Stworzenie Strategii – na tym etapie przygotowujemy całościową strategię działań związanych z powstawaniem danej inwestycji, która ma pomóc zrealizować cele biznesowe Twojej firmy
 • Kompleksowa Organizacja Eventu – całościowo tj. od A do Z planujemy i organizujemy wydarzenia komunikujące i uświetniające rozpoczęcia budowy inwestycji, wkopania kamienia węgielnego, czy otwarcia nowej inwestycji np. siedziby firmy, biura, fabryki czy obiektu
 • Public Relations – w których wspieramy event otwarcia szeroko pojętymi działaniami wizerunkowymi, związanymi z budowaniem świadomości marki, brandu, firmy itp.
 • Media Relations – gdzie wydarzenie dotyczące rozpoczęcia budowy inwestycji czy też event otwarcia nowej inwestycji, jest wspierany szeroko pojętą współpracą z mediami np. dotyczącymi danej branży, ogólnogospodarczymi, regionalnymi, czy też ogólnopolskimi itp.
 • Employer Branding – gdzie otwarcie nowej inwestycji czy fabryki jest powiązane z prowadzonymi przez nas działaniami wizerunkowymi, których celem jest wsparcie procesu pozyskania nowych pracowników do danej inwestycji / fabryki / firmy itd.
 • Konferencja Prasowa – często event otwarcia danej inwestycji jest powiązany ze specjalnym spotkaniem dla mediów, który często organizujemy jako element większej uroczystości, a czasami jako oddzielny element procesu rozpoczęcia budowy lub otwarcia danej inwestycji

Działania te planujemy i realizujemy w taki sposób, aby przyniosły one firmie policzalny efekt, który będzie można zmierzyć i rozliczyć po zakończeniu projektu (return of investment). Są też one bardzo często elementem większej strategii, którą współtworzymy dla naszych klientów, która obejmuje obszary marketingowe, wizerunkowe czy employee experience.

Event Rozpoczęcia lub Otwarcia Inwestycji
– jak rozpoczynamy współpracę?

Projekty związane z rozpoczęciem budowy nowej inwestycji czy otwarciem nowej fabryki lub siedziby firmy, czy jej oddziału zazwyczaj planujemy i wdrażamy po wcześniejszym szczegółowym rozpoznaniu celów biznesowych klienta związanych z komunikacją tegoż projektu.

Pomaga w tym nasze autorskie rozwiązanie polegające na przeprowadzeniu klienta przez cały proces planowania i organizacji wydarzeń, które zostało wykorzystane i sprawdziło się m.in. przy zrealizowanych przez naszą firmę eventach otwarcia takich inwestycji jak np. Terminal Gazowy Orlen Gaz w Szczecinie czy nowa fabryka Hiab (grupa Cargotec) itp., a także licznych projektach B2B przeprowadzonych dla firm np. Raben, Phoenix Contact, De Dietrich czy T-Systems.

Proces przygotowania takiego projektu rozpoczynamy od spotkania strategicznego z klientem tzw. Warsztatu Startowego, podczas którego omawiamy 3 kluczowe aspekty przygotowania takiego projektu:

 • CO dany event rozpoczęcia budowy inwestycji lub otwarcia ma komunikować – określamy w nim m.in. cele projektu i efekty, których oczekuje klient po jego zrealizowaniu
 • DO KOGO  skierowany jest ten projekt – tu tworzymy persony odbiorców projektu i omawiamy ich oczekiwania pod kątem realizacji danego wydarzenia czy działań związanych z komunikacją rozpoczęcia lub otwarcia nowej inwestycji
 • JAK będziemy to komunikować – na końcu tego procesu ustalamy “plan drogi”, która pozwoli nam osiągnąć zamierzony przez klienta cel biznesowy, a także przedstawiamy ofertę i rekomendacje realizacji tego projektu

Wyżej wymienione informacje zbieramy i omawiamy podczas spotkania strategicznego, tzw. Warsztatu Startowego, który używając terminologii budowlanej, można porównać do pierwszego spotkania z architektem, którego rolą jest zaprojektować formę i funkcjonalność danej inwestycji.

A jak wiadomo, forma jest wypadkową funkcji, którą ma ona pełnić. Tak samo w tym przypadku poznanie i szczegółowe omówienie funkcji, jaką dla Twojej firmy będzie pełnić jubileusz, będzie naszym zdaniem najbardziej istotnym elementem planowania całego projektu i naszej współpracy.

Porozmawiajmy o celach Twojej firmy

Planujesz event z okazji rozpoczęcia lub otwarcia nowej inwestycji? Potrzebujesz całościowego tj. od A do Z wsparcia w tym zakresie? Wypełnij prosty formularz, abyśmy mogli umówić się na krótką i niezobowiązującą rozmowę.

Umów się na rozmowę z nami

Event Rozpoczęcia lub Otwarcia Inwestycji
– dla kogo najczęściej pracujemy?

Z naszego wsparcia w tym zakresie najczęściej korzystają:

 • Osoby zajmujące się w danej firmie organizacją wydarzeń np. z działu marketingu lub HR’u, którym powierzono znalezienie i wybór firmy, która zorganizuje event rozpoczęcia inwestycji lub jej otwarcia 
 • Zarządy lub kierownictwo firm, którzy planują komunikację otwarcia nowej inwestycji, obiektu, biura, fabryki itp.
 • Osoby z działów HR lub zajmujące się działaniami employer brandingowymi, którzy chcą powiązać fakt otwarcia inwestycji, biura, siedziby firmy z budowaniem wizerunku pożądanego, nowoczesnego i atrakcyjnego pracodawcy w danym mieście, regionie czy na danym rynku.
 • Osoby, które w ramach planowanych działań marketingowych i PR’owych chcą wykorzystać fakt otwarcia danej inwestycji do budowania przekazu medialnego z wykorzystaniem np.: prasy, radia, telewizji, influencerów, portali internetowych, blogerów, podcasterów, liderów opinii, celebrytów itp.
 • Firmy, które szukają firmy eventowej,  która nie tylko potrafi kompleksowo zorganizować event rozpoczynający nową inwestycję, czy też event otwarcia, ale również powiązać go z innymi aspektami np. public, media relations czy employer branding
 • Przedsiębiorstwa, które nie dysponują odpowiednimi zasobami i czasem, aby kompleksowo przygotować i zrealizować taki projekt (np. mają zbyt mały dział marketingu albo w ogóle go nie mają).

Działania Wspierające Otwarcie Inwestycji

Budowa Nowej Inwestycji

Wydarzenia polegające na celebracji rozpoczęcia budowy lub otwarcia nowej siedziby firmy np. biura, fabryki, oddziału, ściśle powiązane ze strategią wizerunkową, marketingową i PR'ową firmy.

Public Relations

Działania polegające na stworzeniu strategii public relations oraz na współpracy z mediami, której elementami mogą być np. publikacje prasowe, konferencja prasowa itp.

Employer Branding

W ramach planowania otwarcia nowej inwestycji np. zakładu produkcyjnego, czy oddziału, tworzymy i realizujemy projekty wspierające budowanie wizerunku pożądanego i atrakcyjnego pracodawcy itd.

CSR

W ramach działań związanych z otwarciem nowej inwestycji, realizujemy i wdrażamy projekty wspierające budowanie społecznej odpowiedzialności biznesu, wizerunku firmy przyjaznej ochronie środowiska itp.

Event Rozpoczęcia lub Otwarcia Inwestycji
– dlaczego warto współpracować z nami?

 • Bo mamy wieloletnie doświadczenie w organizacji otwarć wielu inwestycji w Polsce, a także we współpracy z firmami przemysłowymi, budowlanymi czy produkcyjnymi np. Press Glass, Sievert, ECE, Orlen, Hiab, Raben czy Skanska
 • Bo każdorazowo działania związane z otwarciem danej inwestycji są dla nas jedynie częścią “układanki”, a nie oderwanym od całości i innych działań eventem
 • Bo za każdym razem projekt tworzymy “od zera”, gdyż wiemy, że dzięki dostosowaniu rozwiązań do specyfiki danej branży oraz celów konkretnej firmy, można osiągnąć bardziej owocne rezultaty (potrafimy policzyć zwrot z inwestycji z takich działań)
 • Bo bierzemy odpowiedzialność za cały proces planowania i organizacji danego projektu od A do Z.

Efekty naszych dotychczasowych działań możesz zobaczyć poniżej.

Nasi wybrani klienci:

Zobacz nasze pozostałe usługi
– eventy i marketing

Skontaktuj się z nami